Category: ve962

VE962: dcachesize

VE962: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE962: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE962: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf