Category: ve863

VE863: dcachesize

VE863: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE863: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE863: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf